top of page

Trenaments specials

Updated: Jan 22, 2023

Uonn lein nus porscher als affons el trenament da condiziun aschi numnei trenaments specials. Quels vegnan mintga ga menai atras cun omisduas gruppas da OG, alpin e nordic. Aschia lein nus porscher trenaments cun pli bia variaziun.

Ils trenaments specials han liug als suandonts datums (midadas ein resalvadas):

  • Mesjamna, 31.08.2022

  • Venderdis, 16.09.2022

  • Mesjamna, 28.09.2022

  • Venderdis, 28.10.2022

  • Mesjamna, 09.11.2022

  • Venderdis, 25.11.2022

Las uras ein medem, sco ils normals trenaments: 18:00 - 19:30.

Informaziunns pertucont ils trenaments specials vegnin nus a termetter els chats ordavon.


Nus sperein ch'ils trenaments specials vegnan a plascher a vus!


Comments


bottom of page